zondag 30 maart 2008

vrijdag 21 maart 2008

Hugo Claus in Knack

Bij de Knack kunnen ze er ook iets van:

Knight Rider Junior

donderdag 20 maart 2008

Falke één maand


Ondertussen is Falke al meer dan één maand oud.

woensdag 19 maart 2008

Eerbetoon Hugo Claus op Canvas

De belangrijkste Vlaamse auteur van de laatste vijftig jaar overlijdt. Één van de grootste Vlaamse culturele inspirators ooit. Bij Canvas, de zender voor meerwaardezoekers en liefhebbers van cultuur, wordt meteen het uitzendschema aangepast. Portretten, getuigenissen, interviews, films, koste nog moeite wordt gespaard, tenminste na het voetbal. Hoe kan het dat één van de belangrijkste culturele gebeurtenissen van 2008 moet wijken voor een domme bekerwedstrijd?

vrijdag 7 maart 2008

Algemeen Beschaafd Nederlands

Wat hierna volgt slaat op het Engels, maar geloof me: eigenlijk is elke taal een rariteitenkabinet. Of een wonder ding. Zegt Yves, en dus ook het Nederlands

Het meervoud van slot is sloten,
maar toch is het meervoud van pot geen poten.
Evenzo zegt men altijd, één vat en twee vaten,
maar zal men zeggen: één kat, twee katen?
Wie gisteren ging vliegen, zegt heden ik vloog,
dus zegt u misschien van wiegen, ik woog.
Nee pardon, want ik woog is afkomstig van wegen,
maar is nu vogen een vervoeging van vegen?
Het woord zoeken vervoegt men tot zocht,
dus hoor bij vloeken misschien ik vlocht.
Alweer mis, want dit is juist afkomstig van vlechten,
maar hocht is geen juiste vervoeging van hechten.
Bij roepen hoort riep, maar bij snoepen geen sniep.
Bij lopen hoort liep maar bij kopen geen kiep.
Evenmin hoort bij slopen, ik sliep, want dat is
afkomstig van het schone woord slapen.
Maar zeg nu niet, ik riep bij het rapen,
want dit komt van roepen, en u ziet het terstond,
zo draaien wij vrolijk in een kringetje rond.
Voor raden komt ried maar voor baden geen bied,
dat komt weer van bieden, ik hoop dat u het ziet.
Ook komt hiervan bood, maar van wieden geen wood.
U ziet de verwarring is akelig groot.
Nog talloos veel voorbeelden kan ik u geven,
want gaf hoort bij geven, maar laf niet bij leven.
Men spreekt van wij drinken, wij hebben gedronken,
maar niet van hinken, wij hebben gehonken.
‘t Is: ik weet en ik wist,
maar schrijft u niet bij vergeten, vergist.
Het volgende geval is bijna te bont,
want bij slaan hoort is sloeg, niet ik sling of ik slond.
Bij gaan hoort ik ging en niet ik goeg of ik gond.
En noemt men een mannetjesrat soms een rater?
Nee, dat gaat alleen op bij een kat en een kater.

zaterdag 1 maart 2008

Het Zatste Nieuws

De website van Het Laatste Nieuws blinkt zelden uit in hoogdravende journalistiek. Liever beperkt de online redactie zich tot het vertalen van nieuwsberichtjes uit buitenlandse kranten of websites of het overnemen van weinig vertellende persberichten. Zo kon de lezer er op 1 maart terecht voor volgend bericht:

Steeds meer ouderen drinken te veel, zo blijkt uit Brits onderzoek. Velen hebben moeite om de lange, lege dagen na hun pensioen te vullen. Maar het probleem stelt zich ook in Vlaanderen. Bij ons is het aantal dagelijkse drinkers onder de senioren de laatste jaren verdubbeld.
Verdubbeling
De cijfers uit de laatste Gezondheidsenquête spreken boekdelen: in 1997 dronk 5,9 procent van alle 75-plussers dagelijks alcohol. Bij de laatste bevraging, in 2004, was dat aantal verdubbeld: 11,5 procent sloeg toen geen dag over. In de leeftijdsgroep 65-74-jarigen kampt 9,4 procent met problematisch alcoholgebruik.


Dit artikel heeft het dus over een Brits onderzoek. In België is er geen onderzoek gevoerd, maar dat deert niet. De journalist haalt er gewoon de Gezondheidsenquête bij. Met cijfers valt immers alles te bewijzen. In de Gezondheidsenquête valt duidelijk te lezen dat het hoogste percentage problematisch alcohol gebruik te vinden is bij mannen tussen 35 en 44 jaar. In die leeftijdscategorie kampt 13% met problematisch alcoholgebruik. Het problematisch gebruik ligt bij mannen tussen 15 en 74 nooit lager dan 9 procent. De 9,4 procent ‘oude’ probleemdrinkers zijn dus niet uitzonderlijk te noemen. 75 plussers drinken trouwens nog veel minder, onder hen vinden we minder dan 5% probleemdrinkers. De grote sterkte van HLN.be is echter het democratische aspect van de website. De burger kan er ongestoord zijn mening kwijt. De kloof tussen krant en lezer bestaat er nog nauwelijks.
De lezers van HLN.be slaan en zalven bij het lezen van dit bericht.

Tommy uit Sint-Niklaas relativeert de hele boel:
te veel ? veel is een relatief begrip. De ene drinkt een trappist en staat op zijn kop. De andere moet er zes of zeven drinken om op zijne kop te staan. Laat ze toch doen, denk aan je oude dag...je zal precies hetzelfde doen als nu. 't is niet omdat je oud bent dat je plots niets meer mag doen.
Con traire alweer uit Sint-Niklaas vermoedt dat er meer schuilgaat achter dit achteloze bericht:
Wanneer gaan de paniekzaaiers eens op controle naar ne goei dokter,het houd niet op met iedere groep van de samenleving een schuldgevoel aan te smeren. . waar zijn ze nu werkelijk mee bezig,ofzit er iets meer achter.
Ook Jan DB uit Duffel denkt aan een complot:
laat die mensen doen wat ze graag , waarom om "zogenaamde " gezondheidsredenen alles verbieden op oudere leeftijd . Natuurlijk de pharmacie wil die mensen liever vergiftigen met een overdaad aan nodeloze pillen, want meer doen die pillen niet.Beter dat ge nog wat plezier in uwen ouden dag hebt
Hug uit badstad Oostende plaatst één en ander in een breder plaatje:
Al die bemoeials die eens gaan zeggen hoe een mens moet leven !!Dat ze eens stoppen met al die zever hé. Ze janken overde (onbetaalbare) vergrijzing maar doen allerlei soorten onderzoeken om vanalles te verbieden om het leven zgz te verlengen. Het is het één of het ander, als ze die onderzoeken willen doen moeten ze stoppen met janken! Liever 5 jaar eerder dood mèt pintje of 10 jaar langer leven en in een bed liggen als een kwezel.
Ook m.t.m. ziet het breder:
my god-ik word nie goe van al dat gezeik. dat ieder eens in zijne eigen spiegel kijkt. hoeveel dokters zuipen of snuiven er zelf niet.
Fuck you komt met een pragmatische reactie:
Doe de senioren langer werken, dan hebben ze minder tijd om te drinken.
Man met mening uit Willebroek draagt ook een oplossing aan:
Ik zien het al gebeuren ze gaan de pint verdubbelen in prijs om mensen minder te doen drinken? . Weet je hoe ik het bekijk, zorg er voor dat een pint bier de helft goedkoper wordt dat de sigaretten de helft goedkoper zijn en er overal mag gerookt worden de cafe's zullen terug vollopen zo er veel sociaal kontacten worden gelegd een kaartje leggen, dartsen, biljarten... en nog vele andere gezellige dingen worden gedaan terug naar de oude goede tijd.
Waar moeten die geleerde onderzoekers, die zo groot in aantal zijn, dat ge er een gans dorp mee kunt vloeren, anders gaan doen. Werken kunnen die toch niet.

Afsluiten doen we met mister taxwatcher die een levenswijsheid met ons deelt:
alles met een "te" is niet goed, behalve trappist natuurlijk..."