woensdag 12 september 2007

Betogen

Filip Dewinter is nu al de ster van de week. Maandag mocht hij in het Vlaams Parlement onder grote internationale belangstelling een poging doen de Vlaamse onafhankelijkheid uit te roepen. Dinsdag werd hij nauwelijks een paar kilometer verder, alweer onder de neus van de verzamelde pers, opgepakt tijdens de verboden betoging tegen de Islam. Op het partijbestuur hebben de leiders van het VB vandaag ongetwijfeld een fles laten knallen op zoveel goed nieuws. Het was maanden geleden dat de partij nog eens zonder interne ruzies -die voorheen binnenskamers uitgevochten werden- in het nieuws kwam.
Dewinter en Belang-voorzitter Van Hecke dienen via hun advocaat klacht in bij het comité P. Zij vinden dat ze door de politie onnodig hardhandig zijn aangepakt. Wie eerder al eens in contact kwam met de arm der wet, zal het beamen, hij is niet zacht, die arm. Politieagenten gebruiken een stevige dosis geweld bij arrestaties en tussenkomsten. Wie evenwel de beelden op Het Journaal zag, kon duidelijk opmerken dat Van Hecke zich in een soort martelarenbui tussen de agenten in gooit. Van de 200 aanwezige betogers, werden er 154 opgepakt. Misschien is dat overdreven machtsvertoon. Maar je zou ook gewoon kunnen zeggen dat de politie er 46 heeft laten ontsnappen.
De duizenden betogers die vooraf uit alle hoeken van Europa werden verwacht bleken na het opstappen van de organisator van de betoging tot een marginaal groepje herleid. Het Belang had zich achter de betoging geschaard en dus werden, om een complete afgang te besparen, alle mandatarissen en personeelsleden opgeroepen. Waarom de Brusselse overheid het nodig vond tegen dat kleine groepje betogers streng op te treden blijft echter nog onduidelijk. Feit blijft dat het voor het VB mooie publiciteit was.
De grote vraag blijft echter waarom de betoging verboden moest worden. Betogen is een essentieel onderdeel van de vrije meningsuiting. Het argument dat door burgemeester Freddy Thielemans werd aangehaald als zou hij de veiligheid tijdens zo’n betoging niet kunnen garanderen houdt geen steek. Als dat zo was, zou hij elke voetbalwedstrijd en vakbondsbetoging moeten verbieden. Hoeveel ruiten, vuilbakken,… sneuvelen er daar niet? Iedereen moet in onze samenleving kunnen blijven zeggen wat hij wil. Trouwens betogingen verbieden omdat er geweld uit zou ontstaan, leidt allen tot meer geweld. Dat mag uit talloze betogingen tegen dictatoriale regimes in het buitenland duidelijk blijken. Laat dus ook extreemrechts –vreedzaam!- betogen. Die mannen hebben het al niet gemakkelijk.

Geen opmerkingen: