woensdag 5 september 2007

Kut cd

Rij nooit tegen een voertuig waar een autonummerplaat Corps Diplomatique (CD) op hangt. Je krijgt gegarandeerd hommeles. Zo’n voertuig is niet speciaal beschermd, maar zijn eigenaar wel. Wanneer die in fout is, hoeft hij zich zelfs niet te verantwoorden voor de politie. Hij is gedeeltelijk immuun en kan dus al limbo dansend onder de arm der wet. Vorig jaar stelde het Brusselse parket 2.243 processen-verbaal op tegen CD’s. Daarvan werden er slechts 746 –één op drie- betaald. De overgrote meerderheid van de dossiers werden gewoon geklasseerd. Omdat de CD’s immuun zijn kan het parket enkel een minnelijke schikking voorstellen. Wanneer daar niet op ingegaan wordt, kan er niet vervolgd worden en worden de dossiers dus horizontaal geklasseerd. In Brussel alleen al staan er 6.109 voertuigen ingeschreven als CD. Daartegen werd dus 2.243 keer proces opgemaakt. Vier op de tien liepen dus tegen de lamp.
Vaak moet via een administratieve rompslomp, via het land van herkomst van de CD, de overtreder gezocht worden. Probeer dat maar eens als agent wanneer je een wagen wil weg takelen. Erger wordt het wanneer je wordt aangereden door een CD en financieel of in het ergste geval fysiek te lijden hebt. Een heleboel CD’s rijden namelijk rond zonder verzekering en zijn niet verplicht jouw schade te vergoeden. Zo iemand in proces trekken is haast onbegonnen werk. Wie herinnert zich nog het verhaal dat Koppen een jaar geleden bracht? Een zestienjarig meisje werd toen van haar bromfiets gereden door een dronken CD. Die probeert vluchtmisdrijf te plegen maar de bromfiets van het meisje zit vast onder de wagen. Als de politie aankomt, stapt de man uit en roept: “Ik ben diplomaat van de ambassade van Kenia en onschendbaar.” De man is dronken, in fout, zijn wagen is al jaren niet meer verzekerd, maar toch kunnen de agenten en het meisje en haar vader niet anders doen dan de man laten vertrekken.
De idee achter de buitenlandse onschendbaarheid is te begrijpen en niet geheel onlogisch. Als diplomaten niet onschendbaar zouden zijn, zouden ze hun werk niet kunnen doen als het regime hen niet gunstig gezind is. Of die onschendbaarheid op het hele strafrecht en dus ook op het verkeersreglement van toepassing moet zijn is echter zeer de vraag. In een wereldcentrum van diplomatie als Brussel kan dat niet anders dan voor problemen zorgen.

Geen opmerkingen: