maandag 15 oktober 2007

Sjakie in Alcatraz

Open VLD wil 14-jarigen criminelen laten opsluiten. Dat is nodig aldus Patrick Dewael om onze samenleving te beschermen. Misdadige jongeren of kinderen moeten voor uw en mijn veiligheid in een gesloten instelling worden opgesloten. Een omstreden voorstel dat volledig in strijd is met het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Een verdrag dat België heeft goedgekeurd. Ook Open VLD staat achter dat verdrag, getuige de recente openhartigheid van premier Verhofstadt tijdens de Algemene Vergadering van de VN. Het blauwe opperhoofd nam er de handschoen op voor kinderen en noemde het een schande dat er nog 300.000 kindsoldaten zijn.
Minderjarige delinquenten opsluiten, vervreemdt de jongeren nog verder van de maatschappij. Volwassen gevangenen die na een paar maanden of jaren weer vrij komen, vinden het al haast onmogelijk zich snel terug aan de samenleving aan te passen. Wat dan met pubers die nog op zoek zijn naar hun eigen identiteit en erg vaak thuis nauwelijks steun of opvang moeten verwachten.
Een eeuw geleden hadden kinderen geen rechten. Ze werden -net als vrouwen overigens- beschouwd als tweederangsburgers, minivolwassenen. Onderwijs kregen ze nauwelijks, lijfstraffen regelmatig. De modernisering van de samenleving zorgde voor een humaner denken. De maatschappij legde zichzelf normen op en werd verdraagzamer. Mensenrechten werden belangrijk, later –in 1990, nog niet zo heel lang geleden- ook voor kinderen. Later kwam er in ons land een nieuwe wet voor het jeugdsanctierecht opdat België conform zou zijn met de internationale verdragen. Open VLD wil nu dus een stap terug zetten. Tekenend voor onze samenleving die zoals al vaak gezegd harder wordt en waar de nadruk opnieuw meer op repressie komt te liggen. Het opsluiten van criminele minderjarigen is trouwens geen nieuw idee, het staat al jaren in het programma van die andere repressieve partij het Vlaams Belang/Blok.
Het succes van een samenleving valt af te lezen uit de manier waarop zij omgaat met haar zwakste schakels.

Geen opmerkingen: